• گردشگری و تفریح در ایران
کمک به پروژه کنارهمیم

کمک به پروژه کنارهمیم

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «کنارهمیم – اعطای وام قرض‌الحسنه ضروری شب عید» توسط نیکوکاری ‌مهربانه کرده است. پروژه کنارهمیم با هدف…

روستای بارگدان

کمک به برق خورشیدی روستای بارگدان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «برق خورشیدی روستای بارگدان» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. بارگدان یکی از روستاهای بخش بنت در شهرستان…

کمک به حیات وحش گرفتار در برف گیلان

کمک به حیات وحش گرفتار در برف گیلان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «حیات وحش گرفتار در برف گیلان» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. بارش بیش از ۱/۵ متری برف…

خودروی مرکز بازپروری حیات وحش البرز

کمک به مرکز بازپروری حیات وحش البرز

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «مرکز بازپروری حیات وحش البرز» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. پس از سال‌ها فعالیت داوطلبانه در زمینه…

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان» در سال ۱۳۹۸ توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. طبق هماهنگی…

جذب همیار کوه هوا

کمک برای جذب همیار کوه هوا در استان فارس

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «جذب همیار کوه هوا در استان فارس» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه شکار ممنوع کوه هوا…

محافظت از تخم لاک‌پشت‌های سبز در روستای لیپار

کمک برای تامین انرژی خورشیدی روستای لیپار

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «انرژی خورشیدی روستای لیپار» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. لیپار، روستایی از شهرستان چابهار در استان سیستان…

کمک برای جبیرهای سرگردان عباس آباد

کمک برای جبیرهای سرگردان عباس آباد

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «جبیرهای سرگردان عباس آباد» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. پناهگاه حیات وحش عباس آباد در استان اصفهان…

تامین علوفه برای آهوهای قراویز

تامین علوفه برای آهوهای قراویز

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «تامین علوفه برای آهوهای قراویز» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. دشت قراویز با عنوان منطقه شکار ممنوع…

مخزن آب برای روستاهای میزبان گاندو

مخزن آب برای روستاهای میزبان گاندو

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خرید مخزن آب برای روستاهای میزبان گاندو» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. بی آبی مشکل بزرگی در…

خرید لوازم التحریر برای کودکان مناطق محروم

لوازم التحریر برای کودکان مناطق محروم

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خرید لوازم التحریر برای کودکان مناطق محروم» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. سال گذشته انجمن نذرطبیعت طی…

خرید موتورسیکلت برای حفاظت جبیر

کمک برای خرید موتورسیکلت برای حفاظت جبیر

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خرید موتورسیکلت برای حفاظت جبیر» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. مجموعه ذخیره‌گاه زیستکره‌ کویر شامل دو بخش…