مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت‌های اجتماعی که تور این پرشیا انجام داده است

حمایت از پروژه خشکسالی 1401

حمایت از پروژه خشکسالی ۱۴۰۱

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خشکسالی ۱۴۰۱» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. خشکسالی شدید سال ۱۴۰۰ نیز بر زیستگاه‌های حیات وحش غلبه…

حمایت از پروژه جنگل نذر طبیعت

حمایت از پروژه جنگل نذر طبیعت

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «جنگل نذر طبیعت» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. انجمن نظرطبیعت دارد یک نهالستان ۲ هکتاری با ۲۰۰…

حمایت از پروژه آب انبار منطقه هنگام گناباد

حمایت از پروژه آب انبار منطقه هنگام گناباد

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آب انبار منطقه هنگام گناباد» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده هنگام در شهرستان گناباد…

حمایت از پروژه خشکسالی 1400

حمایت از پروژه خشکسالی ۱۴۰۰

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «خشکسالی ۱۴۰۰» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. خشکسالی شدید سال ۱۴۰۰ حیات وحش را از زیستگاه‌هایشان آواره…

حمیات از پروژه علوفه برای منطقه چهل پا

حمیات از پروژه علوفه برای منطقه چهل پا

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «علوفه برای حیات وحش منطقه چهل پا» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده چهل پا…

حمایت از پروژه آبشخور کوه آسیاب کوهبنان

حمایت از پروژه آبشخور کوه آسیاب کوهبنان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آبشخور کوه آسیاب کوهبنان» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده کوه آسیاب کوهبنان به مساحت…

پروژه ساختمان سبز محیط‌بانی پلنگ دره

پروژه ساختمان سبز محیط‌بانی پلنگ دره

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «ساختمان سبز محیط‌بانی پلنگ دره» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده پلنگ دره در استان…

کمک به پروژه آب انبار کوه هوا

کمک به پروژه آب انبار کوه هوا

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آب انبار کوه هوا» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگ خور…

حمایت از پروژه آبشخور منطقه بهرام گور

حمایت از پروژه آبشخور منطقه بهرام گور

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «آبشخور منطقه بهرام گور» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق شهرستان…

کمک به محک – شماره یک

کمک به محک – شماره یک

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از موسسه خیریه محک کرده است. موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با نام اختصاری “محک” از…

حمایت از پلنگ میناب

حمایت از پلنگ میناب

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «حمایت از پلنگ میناب» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. هر روز گزارش‌های زیادی از تعارض پلنگ با…