منوی دسته بندی

مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت‌های اجتماعی که تور این پرشیا انجام داده است

ساخت کارگاه بلوک‌زنی در گرم بیت

ساخت کارگاه بلوک‌زنی در گرم بیت

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از «ساخت کارگاه بلوک‌زنی در روستای گرم‌بیت در استان سیستان و بلوچستان» کرده است. ساخت این کارگاه توسط آقای…

آتش سوزی جنگل خاییز

مرحله دوم تجهیزات مقابله با آتش سوزی طبیعت

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود برای بار دوم اقدام به حمایت از پروژه «تجهیزات مقابله با آتش سوزی طبیعت» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. با توجه به…

آتش سوزی جنگل خاییز

تجهیزات مقابله با آتش سوزی طبیعت

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «تجهیزات مقابله با آتش سوزی طبیعت» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. با شروع فصل گرما هرساله شاهد…

یونجه کاری برای آهوهای توران

یونجه کاری برای آهوان توران

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «یونجه کاری برای آهوان توران» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. اولین مرحله از برداشت یونجه‌هایی که سال…

کمک به پروژه کنارهمیم

کمک به پروژه کنارهمیم

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «کنارهمیم – اعطای وام قرض‌الحسنه ضروری شب عید» توسط نیکوکاری ‌مهربانه کرده است. پروژه کنارهمیم با هدف…

روستای بارگدان

کمک به برق خورشیدی روستای بارگدان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «برق خورشیدی روستای بارگدان» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. بارگدان یکی از روستاهای بخش بنت در شهرستان…

کمک به حیات وحش گرفتار در برف گیلان

کمک به حیات وحش گرفتار در برف گیلان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «حیات وحش گرفتار در برف گیلان» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. بارش بیش از ۱/۵ متری برف…

خودروی مرکز بازپروری حیات وحش البرز

کمک به مرکز بازپروری حیات وحش البرز

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «مرکز بازپروری حیات وحش البرز» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. پس از سال‌ها فعالیت داوطلبانه در زمینه…

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان در سال 1398

کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان» در سال ۱۳۹۸ توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. طبق هماهنگی…

جذب همیار کوه هوا

کمک برای جذب همیار کوه هوا در استان فارس

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «جذب همیار کوه هوا در استان فارس» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. منطقه شکار ممنوع کوه هوا…

محافظت از تخم لاک‌پشت‌های سبز در ر

کمک برای تامین انرژی خورشیدی روستای لیپار

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «انرژی خورشیدی روستای لیپار» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. لیپار، روستایی از شهرستان چابهار در استان سیستان…

کمک برای جبیرهای سرگردان عباس آباد

کمک برای جبیرهای سرگردان عباس آباد

تور این پرشیا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به حمایت از پروژه «جبیرهای سرگردان عباس آباد» توسط انجمن نذرطبیعت کرده است. پناهگاه حیات وحش عباس آباد در استان اصفهان…