گردشگری مذهبی

گردشگری مذهبی به آن نوع از گردشگری گفته می‌شود که مردم به صورت انفرادی یا جمعی برای زیارت، تبلیغ مذهب یا حتی گذران اوقات فراغت و مشاهده آداب و رسوم مذهبی به اماکن و مناطق مذهبی سفر می‌کنند.