منوی دسته بندی

فرودگاه های ایران

در اینجا فرودگاه های ایران را معرفی کردیم.

به طور کلی فرودگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. فرودگاه‌های خارجی و فرودگاه‌های داخلی.

فرودگاه‌های خارجی، معمولاً بزرگ هستند که پروازهای خارجی از طریق آنها انجام می‌شوند. فرودگاه‌های خارجی علاوه بر داشتن باندهای بزرگ و طولانی، دارای امکانات پیشرفته‌ای از جمله برج مراقبت نیز هستند، اما فرودگاه‌های داخلی گاهی از فرودگاه‌های خارجی بسیار کوچکتر هستند. حتی ممکن است برخی از فرودگاه‌های داخلی فاقد باند آسفالت شده و برج مراقبت باشند.

فرودگاه شیراز
فرودگاه شیراز
فرودگاه آبادان
فرودگاه آبادان
فرودگاه همدان
فرودگاه همدان
فرودگاه اصفهان
فرودگاه اصفهان
فرودگاه اهواز
فرودگاه اهواز
فرودگاه پارس آباد مغان در اردبیل
فرودگاه پارس آباد در اردبیل
فرودگاه لارستان
فرودگاه لارستان در استان فارس
به این مطلب امتیاز دهید. سمت راست کمترین امتیاز و سمت چپ بیشترین امتیاز است.
[تعداد امتیازها 1 عدد و میانگین امتیازها 5]