استان های ایران

ما اطلاعات گردشگری استان های ایران را جمع‌آوری کردیم. با انتخاب هر استان می‌توانید اطلاعات گردشگری آن را مشاهده کنید.

رنگ سبز نشان‌دهنده آب‌وهوایی معتدل و خنک است.

رنگ قرمز نشان‌دهنده آب‌وهوایی گرم است.

هر چه رنگ تیره‌تر باشد، آب‌وهوا سردتر یا گرم‌تر است. در فصل‌های مختلف آب‌وهوا تغییر می‌کند.

get