• ثبت مکان جدید

میراث فرهنگی مرکزی

میراث فرهنگی مرکزی ، معرفی میراث فرهنگی مرکزی ، لیست میراث فرهنگی مرکزی ، تصاویری از میراث فرهنگی مرکزی ، مناطق تاریخی مرکزی ، معرفی مناطق تاریخی مرکزی ، آثار باستانی مرکزی ، معرفی آثار باستانی مرکزی

حمام چهارفصل اراک

موزه و حمام چهارفصل اراک

حمام‌هایی که به صورت موزه درآمده‌اند از اصالت خاصی برخوردار بوده و نمی‌توان اهمیت آنها را به راحتی بیان کرد. بر همین اساس، آشنایی با تاریخ حمام‌هایی همانند حمام چهارفصل…

شهر ساوه در استان مرکزی

گردش در شهر ساوه استان مرکزی

شهر ساوه در استان مرکزی شهری با اقلیم خشک و قدمت ۱۰۰۰ ساله از دیرباز به شهر انارهای درشت و شیرین مشهور بوده است. این شهر از جمله شهرهای توریستی…