• ثبت مکان جدید

مراکز تفریحی فارس

مراکز تفریحی در فارس ، معرفی مراکز تفریحی فارس ، تصاویری از مراکز تفریحی در فارس ، لیست مراکز تفریحی در فارس ، پارک های فارس ، معرفی پارک های فارس ، گردشگری در فارس ، معرفی مراکز گردشگری در فارس ، مناطق گردشگری در فارس

پارک کوهپایه شیراز

پارک کوهپایه شیراز

در نزدیکی دروازه قرآن شیراز پارکی به نام پارک کوهپایه شیراز وجود دارد. دلیل نام‌گذاری این پارک به کوهپایه این است که این پارک در کنار کوهی ساخته شده است….