• ثبت مکان جدید

مکان های مذهبی تهران

مکان های مذهبی در تهران و حرم در تهران و مسجد در تهران و امام زاده در شهرهای تهران به همراه تصاویر مکان های مذهبی در تهران

حرم شاه عبدالعظیم

حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری

یکی از حرم‌هایی که تعداد بسیار زیادی از مسافران و زائران برای دیدن آن به آنجا می‌روند، حرم شاه عبدالعظیم (یا عامیانه آن، شابدلعظیم) در شهر ری است. پس از…