• ثبت مکان جدید

میراث فرهنگی اصفهان

میراث فرهنگی اصفهان ، معرفی میراث فرهنگی اصفهان ، لیست میراث فرهنگی اصفهان ، تصاویری از میراث فرهنگی اصفهان ، مناطق تاریخی اصفهان ، معرفی مناطق تاریخی اصفهان ، آثار باستانی اصفهان ، معرفی آثار باستانی اصفهان

سه و سه پل اصفهان

سی و سه پل اصفهان

سی و سه پل نام مکانی دیدنی در اصفهان می‌باشد. سی و سه پل نام پلی است که بر روی رود زاینده‌رود قرار گرفته است. در گذشته زاینده‌رود رودی پرآب…