منوی دسته بندی

میراث فرهنگی کرمانشاه

میراث فرهنگی کرمانشاه و معرفی میراث فرهنگی کرمانشاه و ویدیوهایی از میراث فرهنگی کرمانشاه و تصاویری از میراث فرهنگی کرمانشاه و مناطق تاریخی کرمانشاه و معرفی مناطق تاریخی کرمانشاه و آثار باستانی کرمانشاه و معرفی آثار باستانی کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان در کرمانشاه

معرفی طاق بستان یکی از مکان‌های تاریخی کرمانشاه و مربوط به دوران حکومت ساسانیان است. طاق بستان در یک مکان طبیعی و کوهستانی واقع شده، و هر ساله میزبان تعداد…