منوی دسته بندی

مراکز تفریحی کرمانشاه

مراکز تفریحی در کرمانشاه و معرفی مراکز تفریحی کرمانشاه و تصاویری از مراکز تفریحی در کرمانشاه و ویدیوهایی از مراکز تفریحی کرمانشاه و پارک های کرمانشاه و معرفی پارک های کرمانشاه و گردشگری در کرمانشاه و معرفی مراکز گردشگری در کرمانشاه و مناطق گردشگری در کرمانشاه

دریاچه سراب نیلوفر در کرمانشاه

دریاچه سراب نیلوفر در کرمانشاه

سراب نیلوفر (یا سرآب نیلوفر) نام دریاچه‌ای در کرمانشاه می‌باشد که به دلیل پر بودن از نیلوفرهای آبی به این نام صدا زده می‌شود. در زمانی از سال آنقدر این…