منوی دسته بندی

میراث فرهنگی مرکزی

میراث فرهنگی مرکزی و معرفی میراث فرهنگی مرکزی و ویدیوهایی از میراث فرهنگی مرکزی و تصاویری از میراث فرهنگی مرکزی و مناطق تاریخی مرکزی و معرفی مناطق تاریخی مرکزی و آثار باستانی مرکزی و معرفی آثار باستانی مرکزی

موزه و حمام چهارفصل اراک

موزه و حمام چهارفصل اراک

معرفی حمام‌هایی که به صورت موزه درآمده‌اند از اصالت خاصی برخوردار بوده و نمی‌توان اهمیت آنها را به راحتی بیان کرد. بر همین اساس، آشنایی با تاریخ حمام‌هایی همانند حمام…

شهر ساوه در استان مرکزی

گردش در شهر ساوه استان مرکزی

مقدمه شهر ساوه در استان مرکزی شهری با اقلیم خشک و قدمت ۱۰۰۰ ساله از قدیم به شهر انارهای درشت و شیرین مشهور بوده است. این شهر از جمله شهرهای…