منوی دسته بندی

مکان های مذهبی فارس

مکان های مذهبی در فارس و حرم در فارس و مسجد در فارس و امام زاده در شهرهای فارس به همراه تصاویر و ویدیوهایی از مکان های مذهبی در فارس

مسجد وکیل شیراز

مسجد وکیل شیراز

مقدمه مسجد وکیل شیراز یکی از بناهای تاریخی این شهر است که به دوره حکومت زندیه تعلق دارد. مسجد وکیل در کنار دو بنای تاریخی دیگر که با نام‌های بازار…

مسجد نصیرالملک شیراز

مسجد نصیرالملک شیراز

مقدمه شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران است که بنا‌های تاریخی زیادی در آن واقع شده است که یکی از جالب‌ترین آنها از نگاه گردشگران، مسجد نصیرالملک است. مسجد نصیرالملک…